Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1185678 [url] => /a/10001/201908/34d92f9913e7eb94512bd19c60a1cd6f.jpeg ) [description] => 深入实施健康扶贫,完善精准扶贫医疗叠加保险政策。 [recommend] => 0 [published] => 1566630508 [sort] => 0 [title] => 福建省卫健委:聚焦难题积案促整改 [url] => http://apgfsw.com/xwtj198/p/110340.html [tags] => Array ( [0] => 整改 [1] => 健康 [2] => 问题 [3] => 卫生 [4] => 县域 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2338 [1] => 3641 [2] => 37504 [3] => 21225 [4] => 1509 [5] => 31221 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1131,1134, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1185678 [url] => /a/10001/201908/34d92f9913e7eb94512bd19c60a1cd6f.jpeg ) ) [id] => 110340 [tran_published] => 1小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 422 [virtual_pv] => 420 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 422 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 整改 [1] => 健康 [2] => 问题 [3] => 卫生 [4] => 县域 ) [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [source] => 福视悦动 [author] => Array ( ) ) 1
 • 福建省卫健委:聚焦难题积案促整改

  深入实施健康扶贫,完善精准扶贫医疗叠加保险政策。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1185666 [url] => /a/10001/201908/af817d0930e2591207b4ba9f7e327dc4.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566630318 [sort] => 0 [title] => 福建武夷山:发展特色产业 助推乡村振兴 [url] => http://apgfsw.com/xwtj198/p/110337.html [tags] => Array ( [0] => 武夷山市 [1] => 旅游 [2] => 福建 [3] => 兴田镇 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 0 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 23327 [2] => 2323 [3] => 899 [4] => 122388 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1185666 [url] => /a/10001/201908/af817d0930e2591207b4ba9f7e327dc4.jpeg ) [1] => Array ( [id] => 1185669 [url] => /a/10001/201908/b0a1969458b007aa413e8dcb6052ef4e.jpeg ) [2] => Array ( [id] => 1185672 [url] => /a/10001/201908/abd59f99a9d9a7d68457f3fa3bd4227c.jpeg ) ) [id] => 110337 [tran_published] => 1小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 434 [virtual_pv] => 433 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 434 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 武夷山市 [1] => 旅游 [2] => 福建 [3] => 兴田镇 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1185657 [url] => /a/10001/201908/9e5481ee93a03b30febab5dbf8c356e3.gif ) [description] => 听10名坦克女兵,唱响这首不太一样的军歌! [recommend] => 0 [published] => 1566629886 [sort] => 0 [title] => 坦克女兵的歌:愿为萤火 点亮祖国! [url] => http://apgfsw.com/xwtj198/p/110334.html [tags] => Array ( [0] => 歼灭 [1] => 驻训 [2] => 女兵 [3] => 坦克 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 122382 [2] => 122385 [3] => 27344 [4] => 115551 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1185657 [url] => /a/10001/201908/9e5481ee93a03b30febab5dbf8c356e3.gif ) ) [id] => 110334 [tran_published] => 1小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 395 [virtual_pv] => 391 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 395 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 歼灭 [1] => 驻训 [2] => 女兵 [3] => 坦克 [4] => 责编 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 坦克女兵的歌:愿为萤火 点亮祖国!

  听10名坦克女兵,唱响这首不太一样的军歌!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1185600 [url] => /a/10001/201908/b633e369180de7a5e9d7afa29d4cd893.jpeg ) [description] => 福州蝶变背后有哪些美好未被看见? [recommend] => 0 [published] => 1566629246 [sort] => 0 [title] => 这些与福州有关的故事里,能看见奋斗的你吗? [url] => http://apgfsw.com/xwtj198/p/110331.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 宣讲 [2] => 我说 [3] => 投票 [4] => 福州市 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 3641 [2] => 4777 [3] => 53149 [4] => 1615 [5] => 1261 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,951,957, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1185600 [url] => /a/10001/201908/b633e369180de7a5e9d7afa29d4cd893.jpeg ) ) [id] => 110331 [tran_published] => 1小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 399 [virtual_pv] => 390 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 399 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 宣讲 [2] => 我说 [3] => 投票 [4] => 福州市 ) [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [source] => 福视悦动 [author] => Array ( ) ) 1
 • 这些与福州有关的故事里,能看见奋斗的你吗?

  福州蝶变背后有哪些美好未被看见?

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1185624 [url] => /a/10001/201908/97d5eb236dc0177bfea483c5aee7f022.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566629145 [sort] => 0 [title] => 中央纪委国家监委公布监督举报方式 整治14项问题 [url] => http://apgfsw.com/xwtj198/p/110328.html [tags] => Array ( [0] => 聚焦 [1] => 问题 [2] => 专项 [3] => 整治 [4] => 监委 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 16789 [2] => 21225 [3] => 936 [4] => 704 [5] => 18657 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1185624 [url] => /a/10001/201908/97d5eb236dc0177bfea483c5aee7f022.jpeg ) ) [id] => 110328 [tran_published] => 2小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 417 [virtual_pv] => 415 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 417 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 聚焦 [1] => 问题 [2] => 专项 [3] => 整治 [4] => 监委 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1185525 [url] => /a/10001/201908/15252776dc5febe379b9b34ee46aae9c.jpeg ) [description] => 马尾区形成了从领导到基层的上下联动服务机制。 [recommend] => 0 [published] => 1566628174 [sort] => 0 [title] => 马尾今年已解决“一企一议”问题577个 [url] => http://apgfsw.com/xwtj198/p/110325.html [tags] => Array ( [0] => 马尾区 [1] => 企业 [2] => 577 [3] => 工业园区 [4] => 商贸 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 205 [1] => 3641 [2] => 54 [3] => 122367 [4] => 96564 [5] => 36493 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,753,759, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1185525 [url] => /a/10001/201908/15252776dc5febe379b9b34ee46aae9c.jpeg ) ) [id] => 110325 [tran_published] => 2小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 444 [virtual_pv] => 441 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 444 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 马尾区 [1] => 企业 [2] => 577 [3] => 工业园区 [4] => 商贸 ) [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [source] => 福视悦动 [author] => Array ( ) ) 1
 • 马尾今年已解决“一企一议”问题577个

  马尾区形成了从领导到基层的上下联动服务机制。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1185516 [url] => /a/10001/201908/fe2d40315d5a595ddb8c9b5178c8987a.jpeg ) [description] => 刚刚!台风“白鹿”正式登陆台湾! [recommend] => 0 [published] => 1566627370 [sort] => 0 [title] => 刚刚台风“白鹿”登陆台湾屏东!离福建越来越近! [url] => http://apgfsw.com/xwtj198/p/110322.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 台风 [2] => 登陆 [3] => 应急 [4] => 福建 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 3641 [2] => 255 [3] => 3510 [4] => 891 [5] => 899 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1185516 [url] => /a/10001/201908/fe2d40315d5a595ddb8c9b5178c8987a.jpeg ) ) [id] => 110322 [tran_published] => 2小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 556 [virtual_pv] => 432 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 556 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 台风 [2] => 登陆 [3] => 应急 [4] => 福建 ) [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [source] => 福视悦动 [author] => Array ( ) ) 1
 • 刚刚台风“白鹿”登陆台湾屏东!离福建越来越近!

  刚刚!台风“白鹿”正式登陆台湾!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1185450 [url] => /a/10001/201908/9c7da336de354b823aac48a0015a12dc.jpeg ) [description] => 趁着中午路面行人不多,李某将一车垃圾倾倒在人行道上,以为无人察觉。 [recommend] => 0 [published] => 1566625070 [sort] => 0 [title] => 台江清运工 偷倒20多袋垃圾面临重罚 [url] => http://apgfsw.com/xwtj198/p/110316.html [tags] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 倾倒 [2] => 装修 [3] => 后洲 [4] => 李某 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 144 [1] => 3641 [2] => 5245 [3] => 3094 [4] => 15690 [5] => 5418 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1185450 [url] => /a/10001/201908/9c7da336de354b823aac48a0015a12dc.jpeg ) ) [id] => 110316 [tran_published] => 3小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 390 [virtual_pv] => 386 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 390 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 倾倒 [2] => 装修 [3] => 后洲 [4] => 李某 ) [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [source] => 福视悦动 [author] => Array ( ) ) 1
 • 台江清运工 偷倒20多袋垃圾面临重罚

  趁着中午路面行人不多,李某将一车垃圾倾倒在人行道上,以为无人察觉。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1185444 [url] => /a/10001/201908/b283721402eab1cec7ad544897d36fca.jpeg ) [description] => 中央第二生态环境保护督察组向我省交办第三十二批群众信访举报件47件。 [recommend] => 0 [published] => 1566624198 [sort] => 0 [title] => 中央第二生态环保督察组向福建省交办第三十二批群众信访举报件47件 [url] => http://apgfsw.com/xwtj198/p/110310.html [tags] => Array ( [0] => 办结 [1] => 200 [2] => 47 [3] => 宁德 [4] => 三明 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 16269 [2] => 50943 [3] => 118212 [4] => 12096 [5] => 5014 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1008,1011, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1185444 [url] => /a/10001/201908/b283721402eab1cec7ad544897d36fca.jpeg ) ) [id] => 110310 [tran_published] => 3小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 410 [virtual_pv] => 407 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 410 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 办结 [1] => 200 [2] => 47 [3] => 宁德 [4] => 三明 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 中央第二生态环保督察组向福建省交办第三十二批群众信访举报件47件

  中央第二生态环境保护督察组向我省交办第三十二批群众信访举报件47件。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1185438 [url] => /a/10001/201908/535127e1f299d17962e03588a3e0704b.jpeg ) [description] => 参加就业职能培训获得国家职业资格证书的人可享受3000元补贴。 [recommend] => 0 [published] => 1566623078 [sort] => 0 [title] => 福利来了!参加就业职能培训获证可享3000元补贴 [url] => http://apgfsw.com/xwtj198/p/110307.html [tags] => Array ( [0] => 培训 [1] => 补贴 [2] => 职业 [3] => 每人 [4] => 就业 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 4923 [2] => 1036 [3] => 3313 [4] => 54480 [5] => 7905 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1185438 [url] => /a/10001/201908/535127e1f299d17962e03588a3e0704b.jpeg ) ) [id] => 110307 [tran_published] => 3小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 461 [virtual_pv] => 450 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 461 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 培训 [1] => 补贴 [2] => 职业 [3] => 每人 [4] => 就业 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 福利来了!参加就业职能培训获证可享3000元补贴

  参加就业职能培训获得国家职业资格证书的人可享受3000元补贴。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1185432 [url] => /a/10001/201908/0976c6c00796f42e48fe3f75115b2902.jpeg ) [description] => 财政部、税务总局发布关于个人取得有关收入适用个人所得税应税所得项目的公告。 [recommend] => 0 [published] => 1566622565 [sort] => 0 [title] => 9月1日起,房产过户给近亲属,不征收个人所得税! [url] => http://apgfsw.com/xwtj198/p/110304.html [tags] => Array ( [0] => 个人所得税 [1] => 房屋产权 [2] => 国家税务总局 [3] => 受赠 [4] => 个人 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 25933 [2] => 51172 [3] => 19444 [4] => 122361 [5] => 58848 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1185432 [url] => /a/10001/201908/0976c6c00796f42e48fe3f75115b2902.jpeg ) ) [id] => 110304 [tran_published] => 3小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 5158 [virtual_pv] => 463 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 35 [digg] => 0 [all_pv] => 5158 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 个人所得税 [1] => 房屋产权 [2] => 国家税务总局 [3] => 受赠 [4] => 个人 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 9月1日起,房产过户给近亲属,不征收个人所得税!

  财政部、税务总局发布关于个人取得有关收入适用个人所得税应税所得项目的公告。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1185420 [url] => /a/10001/201908/3b2cfde6b1d76c92b4e683cd2d4058d8.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566618707 [sort] => 0 [title] => 福州再部署台风“白鹿”防御工作 [url] => http://apgfsw.com/xwtj198/p/110301.html [tags] => Array ( [0] => 台风 [1] => 务必 [2] => 沿海 [3] => 24 [4] => 地质灾害 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 255 [1] => 3641 [2] => 53874 [3] => 50403 [4] => 51181 [5] => 55770 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1185420 [url] => /a/10001/201908/3b2cfde6b1d76c92b4e683cd2d4058d8.jpeg ) ) [id] => 110301 [tran_published] => 4小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 862 [virtual_pv] => 451 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 862 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 台风 [1] => 务必 [2] => 沿海 [3] => 24 [4] => 地质灾害 ) [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [source] => 福视悦动 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1185414 [url] => /a/10001/201908/8b7794cfe1cbbb53a63cddf349231856.jpeg ) [description] => 紧急提醒!全体福州人注意啦! [recommend] => 0 [published] => 1566617689 [sort] => 0 [title] => 闽启动防台III级应急响应!这些列车航班轮渡已停运 [url] => http://apgfsw.com/xwtj198/p/110298.html [tags] => Array ( [0] => 厦门 [1] => 台风 [2] => 25 [3] => 24 [4] => 停运 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2305 [1] => 3641 [2] => 255 [3] => 51291 [4] => 51181 [5] => 12718 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1185414 [url] => /a/10001/201908/8b7794cfe1cbbb53a63cddf349231856.jpeg ) ) [id] => 110298 [tran_published] => 5小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 515 [virtual_pv] => 463 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 515 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 厦门 [1] => 台风 [2] => 25 [3] => 24 [4] => 停运 ) [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [source] => 福视悦动 [author] => Array ( ) ) 1
 • 闽启动防台III级应急响应!这些列车航班轮渡已停运

  紧急提醒!全体福州人注意啦!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1185408 [url] => /a/10001/201908/c2fffeb5e497f90864f2217c0b7d2e4b.gif ) [description] => 退伍军人被表扬下意识回敬军礼! [recommend] => 0 [published] => 1566617401 [sort] => 0 [title] => 最暖军礼!22岁小伙这个动作获上万点赞! [url] => http://apgfsw.com/xwtj198/p/110295.html [tags] => Array ( [0] => 小伙 [1] => 22 [2] => 他说 [3] => 当过兵 [4] => 一辆辆 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 22467 [2] => 38454 [3] => 59196 [4] => 122352 [5] => 122355 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1185408 [url] => /a/10001/201908/c2fffeb5e497f90864f2217c0b7d2e4b.gif ) ) [id] => 110295 [tran_published] => 5小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 481 [virtual_pv] => 470 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 481 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 小伙 [1] => 22 [2] => 他说 [3] => 当过兵 [4] => 一辆辆 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 最暖军礼!22岁小伙这个动作获上万点赞!

  退伍军人被表扬下意识回敬军礼!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1185339 [url] => /a/10001/201908/d6ddb5e048a14986383d3cbd5aeac34f.jpeg ) [description] => 市人大常委会听取交通和商贸类为民办实事项目进展情况。 [recommend] => 0 [published] => 1566616837 [sort] => 0 [title] => 福州优化公交线路31条 食安市级追溯平台基本建成 [url] => http://apgfsw.com/xwtj198/p/110292.html [tags] => Array ( [0] => 农贸市场 [1] => 办实事 [2] => 为民 [3] => 项目 [4] => 完成 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2826 [1] => 3641 [2] => 935 [3] => 941 [4] => 1155 [5] => 17601 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1185339 [url] => /a/10001/201908/d6ddb5e048a14986383d3cbd5aeac34f.jpeg ) ) [id] => 110292 [tran_published] => 5小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 407 [virtual_pv] => 390 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 407 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 农贸市场 [1] => 办实事 [2] => 为民 [3] => 项目 [4] => 完成 ) [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [source] => 福视悦动 [author] => Array ( ) ) 1
 • 福州优化公交线路31条 食安市级追溯平台基本建成

  市人大常委会听取交通和商贸类为民办实事项目进展情况。