Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1330245 [url] => /a/10001/201910/1f9db1ee51101dbc137cd9dbfb4df752.gif ) [description] => 世界杯历史上第一位“五冠王”! [recommend] => 0 [published] => 1571635047 [sort] => 0 [title] => 史上首位!恭喜刘诗雯成乒乓球世界杯五冠王 [url] => http://apgfsw.com/xwtj198/p/123654.html [tags] => Array ( [0] => 世界杯 [1] => 冠王 [2] => 恭喜 [3] => 冠军 [4] => 女乒 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 21165 [2] => 131730 [3] => 131733 [4] => 22619 [5] => 131736 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1330245 [url] => /a/10001/201910/1f9db1ee51101dbc137cd9dbfb4df752.gif ) ) [id] => 123654 [tran_published] => 1小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 408 [virtual_pv] => 404 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 408 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 世界杯 [1] => 冠王 [2] => 恭喜 [3] => 冠军 [4] => 女乒 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 史上首位!恭喜刘诗雯成乒乓球世界杯五冠王

  世界杯历史上第一位“五冠王”!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1330239 [url] => /a/10001/201910/43e345dad8d219819da7c833921d76f7.jpeg ) [description] => 福州是“金鱼之都”,这或许不少本地人都不知晓。 [recommend] => 0 [published] => 1571631901 [sort] => 0 [title] => 市政协专题协商 助推闽侯荆溪镇关中村打造金鱼小镇 [url] => http://apgfsw.com/xwtj198/p/123651.html [tags] => Array ( [0] => 金鱼 [1] => 福州 [2] => 产业 [3] => 小镇 [4] => 发展 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 38775 [2] => 763 [3] => 3741 [4] => 1462 [5] => 1109 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1330239 [url] => /a/10001/201910/43e345dad8d219819da7c833921d76f7.jpeg ) ) [id] => 123651 [tran_published] => 2小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 461 [virtual_pv] => 459 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 461 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 金鱼 [1] => 福州 [2] => 产业 [3] => 小镇 [4] => 发展 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 市政协专题协商 助推闽侯荆溪镇关中村打造金鱼小镇

  福州是“金鱼之都”,这或许不少本地人都不知晓。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1330071 [url] => /a/10001/201910/857a006c54196dba900fb714ebea27e3.jpeg ) [description] => 都10月下旬了台风季还没结束?是的,你没看错! [recommend] => 0 [published] => 1571630665 [sort] => 0 [title] => 新台风“博罗依”生成!福州天气…… [url] => http://apgfsw.com/xwtj198/p/123642.html [tags] => Array ( [0] => 台风 [1] => 浣熊 [2] => 博罗 [3] => 公里 [4] => 20 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 255 [1] => 3641 [2] => 106572 [3] => 131718 [4] => 40411 [5] => 14292 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1330071 [url] => /a/10001/201910/857a006c54196dba900fb714ebea27e3.jpeg ) ) [id] => 123642 [tran_published] => 3小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 489 [virtual_pv] => 389 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 489 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 台风 [1] => 浣熊 [2] => 博罗 [3] => 公里 [4] => 20 ) [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [source] => 福视悦动 [author] => Array ( ) ) 1
 • 新台风“博罗依”生成!福州天气……

  都10月下旬了台风季还没结束?是的,你没看错!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1330059 [url] => /a/10001/201910/74a4f7b5809a6d7bfba57ca9636cdae2.gif ) [description] => 超酷炫的中国战鹰,速速转存! [recommend] => 0 [published] => 1571628435 [sort] => 0 [title] => 中国战鹰低空横滚画面震撼 [url] => http://apgfsw.com/xwtj198/p/123636.html [tags] => Array ( [0] => 20 [1] => 鹰击长空 [2] => 空军 [3] => 绚丽夺目 [4] => 太酷 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 14292 [2] => 125619 [3] => 5017 [4] => 131712 [5] => 130335 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1330059 [url] => /a/10001/201910/74a4f7b5809a6d7bfba57ca9636cdae2.gif ) ) [id] => 123636 [tran_published] => 3小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 394 [virtual_pv] => 392 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 394 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 20 [1] => 鹰击长空 [2] => 空军 [3] => 绚丽夺目 [4] => 太酷 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 中国战鹰低空横滚画面震撼

  超酷炫的中国战鹰,速速转存!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1330050 [url] => /a/10001/201910/2a47b85dfc7d17bfe4483d5853bdf939.gif ) [description] => 你参与了这场光影盛宴吗? [recommend] => 0 [published] => 1571627980 [sort] => 0 [title] => 120秒回顾丝路“光影盛宴” [url] => http://apgfsw.com/xwtj198/p/123633.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1344,1356, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1330050 [url] => /a/10001/201910/2a47b85dfc7d17bfe4483d5853bdf939.gif ) ) [id] => 123633 [tran_published] => 3小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 425 [virtual_pv] => 418 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [all_pv] => 425 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 120秒回顾丝路“光影盛宴”

  你参与了这场光影盛宴吗?

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1330047 [url] => /a/10001/201910/e01568cc4cbf9e704809532c70ea47c9.jpeg ) [description] => 在传统功能之外,议事厅还将创新探索承担上传下达、帮助居民与部门沟通的职责。 [recommend] => 0 [published] => 1571626240 [sort] => 0 [title] => 由古厝改建而成 福州中山路将添居民议事厅 [url] => http://apgfsw.com/xwtj198/p/123627.html [tags] => Array ( [0] => 议事厅 [1] => 居民 [2] => 中山路 [3] => 修缮 [4] => 街道社区 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 131700 [2] => 1240 [3] => 112506 [4] => 16199 [5] => 50239 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1071,1074, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1330047 [url] => /a/10001/201910/e01568cc4cbf9e704809532c70ea47c9.jpeg ) ) [id] => 123627 [tran_published] => 4小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 451 [virtual_pv] => 443 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 451 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 议事厅 [1] => 居民 [2] => 中山路 [3] => 修缮 [4] => 街道社区 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 由古厝改建而成 福州中山路将添居民议事厅

  在传统功能之外,议事厅还将创新探索承担上传下达、帮助居民与部门沟通的职责。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1330023 [url] => /a/10001/201910/dfee4b1efbfbfcf5d3e56dee38d32657.jpeg ) [description] => 本月内,一座景观面积2.3万平方米的新公园将全面建成。 [recommend] => 0 [published] => 1571625336 [sort] => 0 [title] => 古典+海绵,绿廊更添彩!浦东河水上公园段本月建成 [url] => http://apgfsw.com/xwtj198/p/123618.html [tags] => Array ( [0] => 水上公园 [1] => 景观 [2] => 公园 [3] => 浦东 [4] => 负责人 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 10107 [2] => 2885 [3] => 48 [4] => 10073 [5] => 63144 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1330023 [url] => /a/10001/201910/dfee4b1efbfbfcf5d3e56dee38d32657.jpeg ) ) [id] => 123618 [tran_published] => 4小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 389 [virtual_pv] => 377 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 389 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 水上公园 [1] => 景观 [2] => 公园 [3] => 浦东 [4] => 负责人 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 古典+海绵,绿廊更添彩!浦东河水上公园段本月建成

  本月内,一座景观面积2.3万平方米的新公园将全面建成。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1330014 [url] => /a/10001/201910/97412a49883ca1aad3035b77693b9187.jpeg ) [description] => 改造过后,公园将打造一批以鸢尾为主的特色景观。 [recommend] => 0 [published] => 1571625173 [sort] => 0 [title] => 金山公园将改造林下空间 为市民增加更多休闲空间 [url] => http://apgfsw.com/xwtj198/p/123615.html [tags] => Array ( [0] => 公园 [1] => 鸢尾 [2] => 金山 [3] => 空间 [4] => 灌木丛 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 48 [1] => 3641 [2] => 42619 [3] => 2406 [4] => 8644 [5] => 131688 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1330014 [url] => /a/10001/201910/97412a49883ca1aad3035b77693b9187.jpeg ) ) [id] => 123615 [tran_published] => 4小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 460 [virtual_pv] => 453 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 460 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 公园 [1] => 鸢尾 [2] => 金山 [3] => 空间 [4] => 灌木丛 ) [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [source] => 福视悦动 [author] => Array ( ) ) 1
 • 金山公园将改造林下空间 为市民增加更多休闲空间

  改造过后,公园将打造一批以鸢尾为主的特色景观。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1329972 [url] => /a/10001/201910/dcf55a4a426161bc9df03eaf27296a96.jpeg ) [description] => 戴VR眼镜“逛超市”,穿“铠甲”练走路。 [recommend] => 0 [published] => 1571623372 [sort] => 0 [title] => 市民体验康复“黑科技” [url] => http://apgfsw.com/xwtj198/p/123588.html [tags] => Array ( [0] => 康复 [1] => 康复训练 [2] => VR [3] => 患者 [4] => 步态 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 4360 [2] => 108195 [3] => 41247 [4] => 1444 [5] => 131667 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1329972 [url] => /a/10001/201910/dcf55a4a426161bc9df03eaf27296a96.jpeg ) ) [id] => 123588 [tran_published] => 5小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 449 [virtual_pv] => 449 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 449 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 康复 [1] => 康复训练 [2] => VR [3] => 患者 [4] => 步态 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 市民体验康复“黑科技”

  戴VR眼镜“逛超市”,穿“铠甲”练走路。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1329948 [url] => /a/10001/201910/170e6ec1523c22716ae3795661c02374.jpeg ) [description] => 像保护眼睛一样守护岛洲。 [recommend] => 0 [published] => 1571623191 [sort] => 0 [title] => 闽侯全面整治闽江沿线岛洲生态环境 [url] => http://apgfsw.com/xwtj198/p/123585.html [tags] => Array ( [0] => 岛洲 [1] => 整治 [2] => 闽侯 [3] => 垃圾 [4] => 生态 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 131658 [2] => 704 [3] => 60 [4] => 144 [5] => 852 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1329948 [url] => /a/10001/201910/170e6ec1523c22716ae3795661c02374.jpeg ) ) [id] => 123585 [tran_published] => 5小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 408 [virtual_pv] => 405 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 408 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 岛洲 [1] => 整治 [2] => 闽侯 [3] => 垃圾 [4] => 生态 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 闽侯全面整治闽江沿线岛洲生态环境

  像保护眼睛一样守护岛洲。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1329912 [url] => /a/10001/201910/e56e1561c759adf85564c6534ff24a85.jpeg ) [description] => 这是小区配建的垃圾分类积分兑换超市。 [recommend] => 0 [published] => 1571622252 [sort] => 0 [title] => 福州一小区超市不收钱!货品只换不卖,竟是为了…… [url] => http://apgfsw.com/xwtj198/p/123555.html [tags] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 积分 [2] => 小区 [3] => 超市 [4] => 回收 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 144 [1] => 3641 [2] => 21849 [3] => 844 [4] => 73 [5] => 3712 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1056,1062, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1329912 [url] => /a/10001/201910/e56e1561c759adf85564c6534ff24a85.jpeg ) ) [id] => 123555 [tran_published] => 5小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 484 [virtual_pv] => 477 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 484 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 积分 [2] => 小区 [3] => 超市 [4] => 回收 ) [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [source] => 福视悦动 [author] => Array ( ) ) 1
 • 福州一小区超市不收钱!货品只换不卖,竟是为了……

  这是小区配建的垃圾分类积分兑换超市。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1329858 [url] => /a/10001/201910/5508e488f4bf0d942888d9fbea0125bf.jpeg ) [description] => 原本“一家独大”的福州网约车市场,如今又迎来了不少新的参与者。 [recommend] => 0 [published] => 1571621991 [sort] => 0 [title] => 福州出行市场迎新生力量 网约车“接驾”能否更快? [url] => http://apgfsw.com/xwtj198/p/123552.html [tags] => Array ( [0] => 网约车 [1] => 福州 [2] => 平台 [3] => 司机 [4] => 出行 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 52914 [2] => 763 [3] => 1157 [4] => 970 [5] => 830 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1329858 [url] => /a/10001/201910/5508e488f4bf0d942888d9fbea0125bf.jpeg ) ) [id] => 123552 [tran_published] => 5小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 479 [virtual_pv] => 459 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 479 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 网约车 [1] => 福州 [2] => 平台 [3] => 司机 [4] => 出行 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 福州出行市场迎新生力量 网约车“接驾”能否更快?

  原本“一家独大”的福州网约车市场,如今又迎来了不少新的参与者。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1329840 [url] => /a/10001/201910/3336118dcb6ff4bc27683dbd22414e8d.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571621632 [sort] => 0 [title] => 福州新一轮食品安全问题联合行动启动 举报最高奖50万 [url] => http://apgfsw.com/xwtj198/p/123546.html [tags] => Array ( [0] => 保健食品 [1] => 食品安全 [2] => 福州市 [3] => 兽药 [4] => 食品 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 0 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 17694 [2] => 787 [3] => 1261 [4] => 131649 [5] => 1339 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1329840 [url] => /a/10001/201910/3336118dcb6ff4bc27683dbd22414e8d.jpeg ) [1] => Array ( [id] => 1329846 [url] => /a/10001/201910/4033a48f5f94fda63a8dd54f5b8f4b97.jpg ) [2] => Array ( [id] => 1329852 [url] => /a/10001/201910/ad12c91d63e7e735b14a54f5188d6fc0.jpeg ) ) [id] => 123546 [tran_published] => 5小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 502 [virtual_pv] => 461 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 502 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 保健食品 [1] => 食品安全 [2] => 福州市 [3] => 兽药 [4] => 食品 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1329831 [url] => /a/10001/201910/5a44aed569819b95c7c75dc24fdedcac.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571621246 [sort] => 0 [title] => 家门口看大戏 第十六届中国戏剧节展演剧目亮点多 [url] => http://apgfsw.com/xwtj198/p/123543.html [tags] => Array ( [0] => 展演 [1] => 戏剧节 [2] => 剧目 [3] => 优秀 [4] => 戏剧 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 9068 [2] => 49958 [3] => 47664 [4] => 61767 [5] => 9176 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1278,1284, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1329831 [url] => /a/10001/201910/5a44aed569819b95c7c75dc24fdedcac.jpeg ) ) [id] => 123543 [tran_published] => 5小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 387 [virtual_pv] => 379 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 387 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 展演 [1] => 戏剧节 [2] => 剧目 [3] => 优秀 [4] => 戏剧 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1329822 [url] => /a/10001/201910/3f6d27e625acc32604fb8c5b70901036.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571621071 [sort] => 0 [title] => 长平高速公路全线贯通 [url] => http://apgfsw.com/xwtj198/p/123537.html [tags] => Array ( [0] => 松下 [1] => 大桥 [2] => 跨海 [3] => 长平 [4] => 平潭 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 38482 [2] => 3010 [3] => 19429 [4] => 8681 [5] => 2297 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1329822 [url] => /a/10001/201910/3f6d27e625acc32604fb8c5b70901036.jpeg ) ) [id] => 123537 [tran_published] => 5小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 409 [virtual_pv] => 404 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 409 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 松下 [1] => 大桥 [2] => 跨海 [3] => 长平 [4] => 平潭 ) ) [author] => Array ( ) ) 1