Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1184118 [url] => /a/10001/201908/4ebe89834c75c9c0eccf2b68f528538a.jpeg ) [description] => 今天上午8点福州五城区随迁子女开始入学志愿填报,注意事项看过来! [recommend] => 0 [published] => 1566544116 [sort] => 0 [title] => 福州五城区一年级随迁子女学位申请和学位余额表发布! [url] => http://apgfsw.com/panjiang/p/110145.html [tags] => Array ( [0] => 随迁 [1] => 志愿 [2] => 填报 [3] => 学位 [4] => 子女 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 14064 [1] => 39987 [2] => 31 [3] => 36050 [4] => 1642 [5] => 9131 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1184118 [url] => /a/10001/201908/4ebe89834c75c9c0eccf2b68f528538a.jpeg ) ) [id] => 110145 [tran_published] => 08-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 431 [virtual_pv] => 419 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 431 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 随迁 [1] => 志愿 [2] => 填报 [3] => 学位 [4] => 子女 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 福州五城区一年级随迁子女学位申请和学位余额表发布!

  今天上午8点福州五城区随迁子女开始入学志愿填报,注意事项看过来!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1184280 [url] => /a/10001/201908/b091f390b77cd609c13a2f24572960b6.jpeg ) [description] => 装了ETC的马上关闭这些功能!否则就要出大事了! [recommend] => 0 [published] => 1566543873 [sort] => 0 [title] => 紧急提醒!装了ETC的千万关闭这项功能!有人损失千元 [url] => http://apgfsw.com/panjiang/p/110136.html [tags] => Array ( [0] => ETC [1] => 被盗 [2] => 吕先生 [3] => 功能 [4] => 免密 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 61098 [2] => 8394 [3] => 122241 [4] => 32498 [5] => 21733 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1184280 [url] => /a/10001/201908/b091f390b77cd609c13a2f24572960b6.jpeg ) ) [id] => 110136 [tran_published] => 08-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 497 [virtual_pv] => 482 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 497 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) [2] => Array ( [0] => ETC [1] => 被盗 [2] => 吕先生 [3] => 功能 [4] => 免密 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 紧急提醒!装了ETC的千万关闭这项功能!有人损失千元

  装了ETC的马上关闭这些功能!否则就要出大事了!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1182207 [url] => /a/10001/201908/2f923de1877cdef8e0f94cfe45b1593a.jpeg ) [description] => 据@中央气象台消息,从目前的路径概率预报来看,“白鹿”直指我国,预计24日前后影响我国东南沿海。 [recommend] => 0 [published] => 1566456806 [sort] => 0 [title] => 11号台风“白鹿”逼近!福州未来的天气是...... [url] => http://apgfsw.com/panjiang/p/109896.html [tags] => Array ( [0] => 台风 [1] => 我国 [2] => 11 [3] => 太平洋 [4] => 登陆 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 255 [1] => 39987 [2] => 11367 [3] => 27 [4] => 122052 [5] => 3510 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1182207 [url] => /a/10001/201908/2f923de1877cdef8e0f94cfe45b1593a.jpeg ) ) [id] => 109896 [tran_published] => 08-22 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1795 [virtual_pv] => 431 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [all_pv] => 1795 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 台风 [1] => 我国 [2] => 11 [3] => 太平洋 [4] => 登陆 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 11号台风“白鹿”逼近!福州未来的天气是......

  据@中央气象台消息,从目前的路径概率预报来看,“白鹿”直指我国,预计24日前后影响我国东南沿海。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1182165 [url] => /a/10001/201908/765a5eca8369e1d5197780440bd09bee.jpeg ) [description] => 不知不觉,开学的脚步已经临近,孩子们也该“收心”回归学习状态啦!先来看一下本学年校历安排吧! [recommend] => 0 [published] => 1566456551 [sort] => 0 [title] => 福州新学期校历来了!这份开学最全攻略,家长都要看! [url] => http://apgfsw.com/panjiang/p/109893.html [tags] => Array ( [0] => 学习 [1] => 孩子 [2] => 五年级 [3] => 三年级 [4] => 2020 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 887 [1] => 39987 [2] => 1163 [3] => 55578 [4] => 55581 [5] => 52622 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1182165 [url] => /a/10001/201908/765a5eca8369e1d5197780440bd09bee.jpeg ) ) [id] => 109893 [tran_published] => 08-22 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 513 [virtual_pv] => 486 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 513 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 学习 [1] => 孩子 [2] => 五年级 [3] => 三年级 [4] => 2020 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 福州新学期校历来了!这份开学最全攻略,家长都要看!

  不知不觉,开学的脚步已经临近,孩子们也该“收心”回归学习状态啦!先来看一下本学年校历安排吧!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1180587 [url] => /a/10001/201908/6fef1af8f7fac88b1a2beb1a896f4deb.jpeg ) [description] => 福州电动车立法真的来了!市人大常委会已经在征求意见建议! [recommend] => 0 [published] => 1566361333 [sort] => 0 [title] => 福州电动车管理立法真来了!市人大常委会已在征求意见 [url] => http://apgfsw.com/panjiang/p/109641.html [tags] => Array ( [0] => 法规 [1] => 电动车 [2] => 电动 [3] => 自行车 [4] => 管理 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 6766 [1] => 39987 [2] => 2032 [3] => 2448 [4] => 2449 [5] => 6506 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1180587 [url] => /a/10001/201908/6fef1af8f7fac88b1a2beb1a896f4deb.jpeg ) ) [id] => 109641 [tran_published] => 08-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 536 [virtual_pv] => 449 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 536 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 法规 [1] => 电动车 [2] => 电动 [3] => 自行车 [4] => 管理 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 福州电动车管理立法真来了!市人大常委会已在征求意见

  福州电动车立法真的来了!市人大常委会已经在征求意见建议!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1180521 [url] => /a/10001/201908/a14f98a36ecc5926471ac4103e665b11.jpeg ) [description] => 想不想提前知道你的退休金?只需在线填写数据就能测算。而且,这可是正儿八经的“官方养老金测算”平台哦。 [recommend] => 0 [published] => 1566361092 [sort] => 0 [title] => 喜出望外,退休后有可能领这么多钱!快来测一下! [url] => http://apgfsw.com/panjiang/p/109635.html [tags] => Array ( [0] => 缴费 [1] => 平均工资 [2] => 养老金 [3] => 职工 [4] => 测算 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1542 [1] => 39987 [2] => 16620 [3] => 5954 [4] => 1112 [5] => 121674 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1180521 [url] => /a/10001/201908/a14f98a36ecc5926471ac4103e665b11.jpeg ) ) [id] => 109635 [tran_published] => 08-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 387 [virtual_pv] => 382 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 387 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 缴费 [1] => 平均工资 [2] => 养老金 [3] => 职工 [4] => 测算 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 喜出望外,退休后有可能领这么多钱!快来测一下!

  想不想提前知道你的退休金?只需在线填写数据就能测算。而且,这可是正儿八经的“官方养老金测算”平台哦。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1180503 [url] => /a/10001/201908/16896a7702b20f590147e2bef443a598.jpeg ) [description] => 喜讯!福州女孩刘逸雯夺得全国青运会跳高金牌! [recommend] => 0 [published] => 1566358901 [sort] => 0 [title] => 喜讯!福州女孩刘逸雯夺得全国青运会跳高金牌! [url] => http://apgfsw.com/panjiang/p/109632.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1180503 [url] => /a/10001/201908/16896a7702b20f590147e2bef443a598.jpeg ) ) [id] => 109632 [tran_published] => 08-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 479 [virtual_pv] => 476 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 479 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 喜讯!福州女孩刘逸雯夺得全国青运会跳高金牌!

  喜讯!福州女孩刘逸雯夺得全国青运会跳高金牌!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1180467 [url] => /a/10001/201908/16c51aa2a1c121274916b5d5d6979c39.jpeg ) [description] => 第四届中华喜娘大赛圆满落幕!恭喜获奖的喜娘!让我们共同期待下一届喜娘大赛! [recommend] => 0 [published] => 1566358648 [sort] => 0 [title] => 第四届中华喜娘大赛总决赛完整视频来了! [url] => http://apgfsw.com/panjiang/p/109629.html [tags] => Array ( [0] => 喜娘 [1] => 闽侯县 [2] => 大赛 [3] => 家协会 [4] => 10 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 12571 [1] => 39987 [2] => 1148 [3] => 8413 [4] => 85476 [5] => 50289 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1180467 [url] => /a/10001/201908/16c51aa2a1c121274916b5d5d6979c39.jpeg ) ) [id] => 109629 [tran_published] => 08-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 410 [virtual_pv] => 407 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 410 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 喜娘 [1] => 闽侯县 [2] => 大赛 [3] => 家协会 [4] => 10 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 第四届中华喜娘大赛总决赛完整视频来了!

  第四届中华喜娘大赛圆满落幕!恭喜获奖的喜娘!让我们共同期待下一届喜娘大赛!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1179171 [url] => /a/10001/201908/4f6efbb3597030cfd8f652bd2eeb71f4.jpeg ) [description] => 最新消息!北二通道(晋安段)拟于9月开工建设! [recommend] => 0 [published] => 1566280038 [sort] => 0 [title] => 10分钟路程!无通行费!福州北二通道下月开建! [url] => http://apgfsw.com/panjiang/p/109407.html [tags] => Array ( [0] => 晋安 [1] => 贵安 [2] => 北二 [3] => 通道 [4] => 福州 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1436 [1] => 39987 [2] => 2104 [3] => 121614 [4] => 10096 [5] => 763 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1179171 [url] => /a/10001/201908/4f6efbb3597030cfd8f652bd2eeb71f4.jpeg ) ) [id] => 109407 [tran_published] => 08-20 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 610 [virtual_pv] => 392 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 610 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 晋安 [1] => 贵安 [2] => 北二 [3] => 通道 [4] => 福州 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 10分钟路程!无通行费!福州北二通道下月开建!

  最新消息!北二通道(晋安段)拟于9月开工建设!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1179120 [url] => /a/10001/201908/99817ddecefc19ce999067b32729cc84.jpeg ) [description] => 千里鹊桥情意重 假面真心爱正浓——《幸福红娘帮》栏目七夕情人节特别企划(上) [recommend] => 0 [published] => 1566279878 [sort] => 0 [title] => 《幸福红娘帮》七夕情人节特别企划(上) [url] => http://apgfsw.com/panjiang/p/109401.html [tags] => Array ( [0] => 七夕 [1] => 情人节 [2] => 红娘 [3] => 单身 [4] => 栏目 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 745 [1] => 39987 [2] => 34933 [3] => 10683 [4] => 3077 [5] => 31405 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1179120 [url] => /a/10001/201908/99817ddecefc19ce999067b32729cc84.jpeg ) ) [id] => 109401 [tran_published] => 08-20 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 442 [virtual_pv] => 436 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 442 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 七夕 [1] => 情人节 [2] => 红娘 [3] => 单身 [4] => 栏目 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 《幸福红娘帮》七夕情人节特别企划(上)

  千里鹊桥情意重 假面真心爱正浓——《幸福红娘帮》栏目七夕情人节特别企划(上)

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1177455 [url] => /a/10001/201908/1ae680d662d6aa0b9896a865491d09a1.jpeg ) [description] => 是的!搁置三年多仓山学生街要拆了!改造后的学生街将在明年春节前开街! [recommend] => 0 [published] => 1566191778 [sort] => 0 [title] => 福州学生街真的要拆了 改造后开街时间是.... [url] => http://apgfsw.com/panjiang/p/109152.html [tags] => Array ( [0] => 街区 [1] => 烟台山 [2] => 改造 [3] => 仓山区 [4] => 学生 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 851 [1] => 39987 [2] => 7451 [3] => 905 [4] => 1230 [5] => 1752 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1177455 [url] => /a/10001/201908/1ae680d662d6aa0b9896a865491d09a1.jpeg ) ) [id] => 109152 [tran_published] => 08-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 435 [virtual_pv] => 411 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 435 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 街区 [1] => 烟台山 [2] => 改造 [3] => 仓山区 [4] => 学生 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 福州学生街真的要拆了 改造后开街时间是....

  是的!搁置三年多仓山学生街要拆了!改造后的学生街将在明年春节前开街!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1177359 [url] => /a/10001/201908/efa1d561c04d53b8df85432f344a048f.jpeg ) [description] => 仅以此文,致敬每一位医者! [recommend] => 0 [published] => 1566191156 [sort] => 0 [title] => 8.19 致敬中国医师节:唯有生命不可辜负 [url] => http://apgfsw.com/panjiang/p/109143.html [tags] => Array ( [0] => 生命 [1] => 死神 [2] => 医者 [3] => 需要 [4] => 争分夺秒 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 10544 [1] => 39987 [2] => 121491 [3] => 121494 [4] => 60102 [5] => 121497 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1177359 [url] => /a/10001/201908/efa1d561c04d53b8df85432f344a048f.jpeg ) ) [id] => 109143 [tran_published] => 08-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 402 [virtual_pv] => 393 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 402 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 生命 [1] => 死神 [2] => 医者 [3] => 需要 [4] => 争分夺秒 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 8.19 致敬中国医师节:唯有生命不可辜负

  仅以此文,致敬每一位医者!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1177317 [url] => /a/10001/201908/fef00b1cc7963bf59735f791a09fc754.jpeg ) [description] => “攀讲来了”健康公益社区行来到了乌山社区,为这里的居民们带来活力,带来健康! [recommend] => 0 [published] => 1566190976 [sort] => 0 [title] => 热闹!喜庆!围观乌山社区这场活动! [url] => http://apgfsw.com/panjiang/p/109140.html [tags] => Array ( [0] => 社区 [1] => 乌山 [2] => 居民 [3] => 党建 [4] => 睦邻 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1059 [1] => 39987 [2] => 23156 [3] => 1240 [4] => 854 [5] => 77892 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1177317 [url] => /a/10001/201908/fef00b1cc7963bf59735f791a09fc754.jpeg ) ) [id] => 109140 [tran_published] => 08-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 430 [virtual_pv] => 428 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 430 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 社区 [1] => 乌山 [2] => 居民 [3] => 党建 [4] => 睦邻 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 热闹!喜庆!围观乌山社区这场活动!

  “攀讲来了”健康公益社区行来到了乌山社区,为这里的居民们带来活力,带来健康!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1175433 [url] => /a/10001/201908/9ac88c9505a815299ebc0b4e8560d33a.jpeg ) [description] => 70年前的今天,福州解放了! [recommend] => 0 [published] => 1566031765 [sort] => 0 [title] => 8•17,所有福州人都不能忘却的日子! [url] => http://apgfsw.com/panjiang/p/108819.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 解放 [2] => 245 [3] => 万寿桥 [4] => 猪蹄 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 39987 [2] => 29564 [3] => 121140 [4] => 53720 [5] => 53719 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1175433 [url] => /a/10001/201908/9ac88c9505a815299ebc0b4e8560d33a.jpeg ) ) [id] => 108819 [tran_published] => 08-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 489 [virtual_pv] => 447 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 489 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 解放 [2] => 245 [3] => 万寿桥 [4] => 猪蹄 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 8•17,所有福州人都不能忘却的日子!

  70年前的今天,福州解放了!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1175340 [url] => /a/10001/201908/555db0c23d39d06392d485891a367766.jpeg ) [description] => 第二届青年运动会男子排球U16  福建队挺进四强! [recommend] => 0 [published] => 1566031222 [sort] => 0 [title] => 挺进四强!“二青会”男子排球U16, 福建队再创佳绩! [url] => http://apgfsw.com/panjiang/p/108816.html [tags] => Array ( [0] => 代表队 [1] => 四强 [2] => 25 [3] => 比赛 [4] => 福建 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 22627 [1] => 39987 [2] => 73539 [3] => 51291 [4] => 1378 [5] => 899 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1175340 [url] => /a/10001/201908/555db0c23d39d06392d485891a367766.jpeg ) ) [id] => 108816 [tran_published] => 08-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 457 [virtual_pv] => 427 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 457 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 代表队 [1] => 四强 [2] => 25 [3] => 比赛 [4] => 福建 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 挺进四强!“二青会”男子排球U16, 福建队再创佳绩!

  第二届青年运动会男子排球U16  福建队挺进四强!