Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1333377 [url] => /a/10001/201910/f3c1898e5fbef349ac8299087493e573.jpeg ) [description] => 戏迷朋友可以在家门口看到30台精彩大戏 [recommend] => 0 [published] => 1571737956 [sort] => 0 [title] => 第十六届中国戏剧节即将在福州开幕!30台大戏等你来看! [url] => http://apgfsw.com/panjiang/p/123933.html [tags] => Array ( [0] => 售票 [1] => 剧院 [2] => 闽剧 [3] => 00 [4] => 福州市 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 5620 [1] => 39987 [2] => 50238 [3] => 7612 [4] => 4476 [5] => 1261 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1333377 [url] => /a/10001/201910/f3c1898e5fbef349ac8299087493e573.jpeg ) ) [id] => 123933 [tran_published] => 12小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 377 [virtual_pv] => 368 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 377 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 售票 [1] => 剧院 [2] => 闽剧 [3] => 00 [4] => 福州市 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 第十六届中国戏剧节即将在福州开幕!30台大戏等你来看!

  戏迷朋友可以在家门口看到30台精彩大戏

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1333314 [url] => /a/10001/201910/e8d658608df0c514e11d652c7ab28b72.jpeg ) [description] => 《攀讲》和您一起走进罗源,感受罗源的魅力! [recommend] => 0 [published] => 1571737799 [sort] => 0 [title] => 畲族入闽的第一站,“非遗”大县绽放畲风海韵的魅力! [url] => http://apgfsw.com/panjiang/p/123927.html [tags] => Array ( [0] => 罗源 [1] => 宣传片 [2] => 城市形象 [3] => 畲族 [4] => 海韵 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 58 [1] => 39987 [2] => 35506 [3] => 40253 [4] => 10327 [5] => 106140 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1333314 [url] => /a/10001/201910/e8d658608df0c514e11d652c7ab28b72.jpeg ) ) [id] => 123927 [tran_published] => 12小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 418 [virtual_pv] => 416 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 418 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 罗源 [1] => 宣传片 [2] => 城市形象 [3] => 畲族 [4] => 海韵 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 畲族入闽的第一站,“非遗”大县绽放畲风海韵的魅力!

  《攀讲》和您一起走进罗源,感受罗源的魅力!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1333125 [url] => /a/10001/201910/6382f5bda3e3d754acb0b32db196977c.jpeg ) [description] => 福州又一历史文化街区即将开放! [recommend] => 0 [published] => 1571737581 [sort] => 0 [title] => 福州又一历史文化街区即将开放! [url] => http://apgfsw.com/panjiang/p/123924.html [tags] => Array ( [0] => 和平街 [1] => 长乐 [2] => 牌坊 [3] => 司马 [4] => 建筑 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 59976 [2] => 2281 [3] => 131895 [4] => 131898 [5] => 856 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1333125 [url] => /a/10001/201910/6382f5bda3e3d754acb0b32db196977c.jpeg ) ) [id] => 123924 [tran_published] => 12小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 490 [virtual_pv] => 482 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 490 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) [2] => Array ( [0] => 和平街 [1] => 长乐 [2] => 牌坊 [3] => 司马 [4] => 建筑 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 福州又一历史文化街区即将开放!

  福州又一历史文化街区即将开放!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1331172 [url] => /a/10001/201910/0efb3b29bf55f0b74e925cc8f943d493.jpeg ) [description] => 第六届丝绸之路国际电影节红毯仪式、闭幕式暨颁奖典礼昨晚在福州海峡奥体中心举行 ! [recommend] => 0 [published] => 1571661714 [sort] => 0 [title] => 国际范儿!丝路电影节闭幕不落幕! [url] => http://apgfsw.com/panjiang/p/123771.html [tags] => Array ( [0] => 电影节 [1] => 年度 [2] => 金丝 [3] => 2019 [4] => 传媒 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 21302 [1] => 39987 [2] => 11592 [3] => 17769 [4] => 54057 [5] => 3240 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1331172 [url] => /a/10001/201910/0efb3b29bf55f0b74e925cc8f943d493.jpeg ) ) [id] => 123771 [tran_published] => 10-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 449 [virtual_pv] => 448 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 449 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 电影节 [1] => 年度 [2] => 金丝 [3] => 2019 [4] => 传媒 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 国际范儿!丝路电影节闭幕不落幕!

  第六届丝绸之路国际电影节红毯仪式、闭幕式暨颁奖典礼昨晚在福州海峡奥体中心举行 !

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1330587 [url] => /a/10001/201910/44cca637401bd377fc53ef8455e5d8f7.jpeg ) [description] => 《双蝶扇》:10月23日15:00和晚上19:30在闽剧艺术中心福建省实验闽剧院上演! [recommend] => 0 [published] => 1571661239 [sort] => 0 [title] => 10多个奖项,两位“梅花奖”获得者扮演,观看这部剧的机会来啦! [url] => http://apgfsw.com/panjiang/p/123768.html [tags] => Array ( [0] => 双蝶 [1] => 闽剧 [2] => 剧院 [3] => 实验 [4] => 艺术 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 109797 [2] => 7612 [3] => 50238 [4] => 44682 [5] => 9177 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1330587 [url] => /a/10001/201910/44cca637401bd377fc53ef8455e5d8f7.jpeg ) ) [id] => 123768 [tran_published] => 10-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 393 [virtual_pv] => 392 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 393 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) [2] => Array ( [0] => 双蝶 [1] => 闽剧 [2] => 剧院 [3] => 实验 [4] => 艺术 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 10多个奖项,两位“梅花奖”获得者扮演,观看这部剧的机会来啦!

  《双蝶扇》:10月23日15:00和晚上19:30在闽剧艺术中心福建省实验闽剧院上演!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1330794 [url] => /a/10001/201910/1319acccf062aac879526023412cf7cb.jpeg ) [description] => 今晨福州乌山站气温14.2℃,创今年下半年以来气温新低! [recommend] => 0 [published] => 1571661211 [sort] => 0 [title] => 注意!福州今晨14.2℃!早晚温差超10℃! [url] => http://apgfsw.com/panjiang/p/123765.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 气温 [2] => 20 [3] => 秋高气爽 [4] => 凉意 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 39987 [2] => 1025 [3] => 14292 [4] => 129012 [5] => 131781 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1330794 [url] => /a/10001/201910/1319acccf062aac879526023412cf7cb.jpeg ) ) [id] => 123765 [tran_published] => 10-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 430 [virtual_pv] => 429 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 430 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 气温 [2] => 20 [3] => 秋高气爽 [4] => 凉意 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 注意!福州今晨14.2℃!早晚温差超10℃!

  今晨福州乌山站气温14.2℃,创今年下半年以来气温新低!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1330590 [url] => /a/10001/201910/abd27c0c74423b8bc9b0c913bfb784a2.jpeg ) [description] => 《攀讲》和您一起走进罗源,感受罗源的魅力! [recommend] => 0 [published] => 1571661008 [sort] => 0 [title] => 红色基因、革命热土,这里是畲族红色政权的发源地! [url] => http://apgfsw.com/panjiang/p/123762.html [tags] => Array ( [0] => 罗源 [1] => 宣传片 [2] => 城市形象 [3] => 畲族 [4] => 红色 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 58 [1] => 39987 [2] => 35506 [3] => 40253 [4] => 10327 [5] => 22520 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1330590 [url] => /a/10001/201910/abd27c0c74423b8bc9b0c913bfb784a2.jpeg ) ) [id] => 123762 [tran_published] => 10-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 380 [virtual_pv] => 378 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 380 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 罗源 [1] => 宣传片 [2] => 城市形象 [3] => 畲族 [4] => 红色 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 红色基因、革命热土,这里是畲族红色政权的发源地!

  《攀讲》和您一起走进罗源,感受罗源的魅力!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1326027 [url] => /a/10001/201910/117c5a4fd3ebaba49105a89bb3e834e1.jpeg ) [description] => 福州再添两所优质公立幼儿园,新增1110个学位! [recommend] => 0 [published] => 1571571942 [sort] => 0 [title] => 新增1110个学位!福州再添两所优质公立幼儿园! [url] => http://apgfsw.com/panjiang/p/123507.html [tags] => Array ( [0] => 幼儿园 [1] => 暂名 [2] => 个班 [3] => 两所 [4] => 停车位 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 740 [1] => 39987 [2] => 131514 [3] => 84414 [4] => 131613 [5] => 1532 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1326027 [url] => /a/10001/201910/117c5a4fd3ebaba49105a89bb3e834e1.jpeg ) ) [id] => 123507 [tran_published] => 10-20 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 456 [virtual_pv] => 453 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 456 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 幼儿园 [1] => 暂名 [2] => 个班 [3] => 两所 [4] => 停车位 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 新增1110个学位!福州再添两所优质公立幼儿园!

  福州再添两所优质公立幼儿园,新增1110个学位!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1325967 [url] => /a/10001/201910/4949f03184aac193aee1536964b83f70.jpeg ) [description] => 北园互通最后一条匝道,也就是D匝道,已于前天凌晨正式通车!! [recommend] => 0 [published] => 1571570586 [sort] => 0 [title] => 已通车!福州南台大道南段最后一条匝道建成…… [url] => http://apgfsw.com/panjiang/p/123471.html [tags] => Array ( [0] => 匝道 [1] => 二环 [2] => 南台 [3] => 互通 [4] => 大道 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3374 [1] => 39987 [2] => 9170 [3] => 11101 [4] => 2891 [5] => 3884 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1325967 [url] => /a/10001/201910/4949f03184aac193aee1536964b83f70.jpeg ) ) [id] => 123471 [tran_published] => 10-20 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 448 [virtual_pv] => 433 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 448 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 匝道 [1] => 二环 [2] => 南台 [3] => 互通 [4] => 大道 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 已通车!福州南台大道南段最后一条匝道建成……

  北园互通最后一条匝道,也就是D匝道,已于前天凌晨正式通车!!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1325862 [url] => /a/10001/201910/7b197f4088d85dd745667ed1664a6424.jpeg ) [description] => 火车站周边立面景观整治已经接近尾声,整治面积逾1万平方米 [recommend] => 0 [published] => 1571569629 [sort] => 0 [title] => 大变样!福州火车站商圈周边景观迎来全新升级! [url] => http://apgfsw.com/panjiang/p/123459.html [tags] => Array ( [0] => 整治 [1] => 火车站 [2] => 景观 [3] => 哈顿 [4] => 立面 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 704 [1] => 39987 [2] => 729 [3] => 2885 [4] => 131178 [5] => 84936 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1325862 [url] => /a/10001/201910/7b197f4088d85dd745667ed1664a6424.jpeg ) ) [id] => 123459 [tran_published] => 10-20 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 468 [virtual_pv] => 462 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 468 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 整治 [1] => 火车站 [2] => 景观 [3] => 哈顿 [4] => 立面 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 大变样!福州火车站商圈周边景观迎来全新升级!

  火车站周边立面景观整治已经接近尾声,整治面积逾1万平方米

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1325817 [url] => /a/10001/201910/93019d5683d64bece3baf0c6cc29f959.jpeg ) [description] => 第18届世界中学生运动会倒计时一周年活动在晋江全民健身中心举行 [recommend] => 0 [published] => 1571569360 [sort] => 0 [title] => 晋江向全世界中学生发出邀约—明年晋江见! [url] => http://apgfsw.com/panjiang/p/123456.html [tags] => Array ( [0] => 晋江 [1] => 世中运 [2] => 中学生 [3] => 申办 [4] => 中体联 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4742 [1] => 39987 [2] => 131532 [3] => 5110 [4] => 27455 [5] => 131535 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1325817 [url] => /a/10001/201910/93019d5683d64bece3baf0c6cc29f959.jpeg ) ) [id] => 123456 [tran_published] => 10-20 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 374 [virtual_pv] => 370 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 374 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 晋江 [1] => 世中运 [2] => 中学生 [3] => 申办 [4] => 中体联 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 晋江向全世界中学生发出邀约—明年晋江见!

  第18届世界中学生运动会倒计时一周年活动在晋江全民健身中心举行

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1325619 [url] => /a/10001/201910/dee79fa3caf2ab93ec0f76ff9661baef.jpeg ) [description] => 开幕式各环节大揭秘 [recommend] => 0 [published] => 1571568963 [sort] => 0 [title] => 揭秘!中国让军运会圣火在水中点燃!还有这些疑问…… [url] => http://apgfsw.com/panjiang/p/123432.html [tags] => Array ( [0] => 开幕式 [1] => 舞台 [2] => 火炬 [3] => 10 [4] => 演员 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3307 [1] => 39987 [2] => 4162 [3] => 12833 [4] => 50289 [5] => 7036 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1325619 [url] => /a/10001/201910/dee79fa3caf2ab93ec0f76ff9661baef.jpeg ) ) [id] => 123432 [tran_published] => 10-20 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 389 [virtual_pv] => 379 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 389 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 开幕式 [1] => 舞台 [2] => 火炬 [3] => 10 [4] => 演员 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1320828 [url] => /a/10001/201910/88b8e5234130969b5c0c19a8e970a258.jpeg ) [description] => 详情敬请关注FZTV-3本周五(10月18日)晚八点《健康福州》 [recommend] => 0 [published] => 1571405716 [sort] => 0 [title] => 《健康福州》:痛经,警惕子宫内膜异位症!!! [url] => http://apgfsw.com/panjiang/p/123150.html [tags] => Array ( [0] => 痛经 [1] => 异位症 [2] => 内膜 [3] => 子宫 [4] => 00 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 131349 [2] => 131352 [3] => 131355 [4] => 11446 [5] => 4476 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1320828 [url] => /a/10001/201910/88b8e5234130969b5c0c19a8e970a258.jpeg ) ) [id] => 123150 [tran_published] => 10-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 457 [virtual_pv] => 450 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 457 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) [2] => Array ( [0] => 痛经 [1] => 异位症 [2] => 内膜 [3] => 子宫 [4] => 00 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 《健康福州》:痛经,警惕子宫内膜异位症!!!

  详情敬请关注FZTV-3本周五(10月18日)晚八点《健康福州》

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1320798 [url] => /a/10001/201910/2585c9a3223287f15f73234f6abf754d.jpeg ) [description] => 福平铁路联络线连夜接入福州站,大拨接封锁施工正式启动! [recommend] => 0 [published] => 1571405429 [sort] => 0 [title] => 福平铁路建设又有新进展!预计明年10月具备通车条件! [url] => http://apgfsw.com/panjiang/p/123147.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 施工 [2] => 福平 [3] => 联络线 [4] => 封锁 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 39987 [2] => 29 [3] => 29103 [4] => 131196 [5] => 19404 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1320798 [url] => /a/10001/201910/2585c9a3223287f15f73234f6abf754d.jpeg ) ) [id] => 123147 [tran_published] => 10-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 474 [virtual_pv] => 467 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 474 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 施工 [2] => 福平 [3] => 联络线 [4] => 封锁 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 福平铁路建设又有新进展!预计明年10月具备通车条件!

  福平铁路联络线连夜接入福州站,大拨接封锁施工正式启动!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1320768 [url] => /a/10001/201910/0dcb582861703185ea9f660ff83ffc7b.jpeg ) [description] => 五一广场片区的夜景,即将迎来幸福“升级” [recommend] => 0 [published] => 1571405134 [sort] => 0 [title] => 组团亮灯!福州五一广场夜景即将大升级! [url] => http://apgfsw.com/panjiang/p/123144.html [tags] => Array ( [0] => 五一广场 [1] => 夜景 [2] => 18 [3] => 楼体 [4] => 会客厅 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3777 [1] => 39987 [2] => 3508 [3] => 43499 [4] => 82842 [5] => 130971 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1320768 [url] => /a/10001/201910/0dcb582861703185ea9f660ff83ffc7b.jpeg ) ) [id] => 123144 [tran_published] => 10-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 471 [virtual_pv] => 453 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 471 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 五一广场 [1] => 夜景 [2] => 18 [3] => 楼体 [4] => 会客厅 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 组团亮灯!福州五一广场夜景即将大升级!

  五一广场片区的夜景,即将迎来幸福“升级”